Gremi de prefabricats i derivats del ciment de Catalunya

Vigas Cosme

Vigas Cosme

Crta de Gerb, Hm.2
25600 Balaguer (Lleida)
T. 973 445 572
vigascosme@hotmail.com
vigascosme.es

Vigas Cosme és una empresa dedicada a la fabricació d’elements prefabricats de formigó des de 1950 per a estructures civils, industrials, agrícoles i d’edificació. El 2012 es modernitzen totes les instal·lacions per oferir productes adaptats a les noves necessitats tècniques i respectuoses
amb el medi ambient i satisfer els requisits del marcatge CE.

  • EDIFICACIÓ I FORJATS
  • EDIFICACIÓ INDUSTRIALITZADA
  • NAU AGRÍCOLA-RAMADERA
  • NAU INDUSTRIAL

Agremiats