Gremi de prefabricats i derivats del ciment de Catalunya

Tubs 1313

Tubs 1313

Ctra. Lleida-Balaguer C-13 Km. 26
25680 Vallfogona de Balaguer (Lleida)
T. 973 432 111
tubs1313@tubs1313.com
tubs1313.com

A Tubs 1313 ens dediquem a la fabricació de tubs sense armar; embornals; col.lector T-130; barrera New Jersey; embocadures, cons, anells i bases per a pous de registre; baixants; arquetes de serveis, reg, cuneta i Telefónica; tapes armadura simple i per a trànsit; i canals, entre d’altres.

  • EDIFICACIÓ INDUSTRIALITZADA
  • OBRA PÚBLICA
  • URBANITZACIÓ

Agremiats