Gremi de prefabricats i derivats del ciment de Catalunya

GLS prefabricados

GLS prefabricados

Partida grenyana, 17
25191 Lleida
T. 973 725 585
info@glsprefabricados.com
glsprefabricados.com

GLS és una empresa de prefabricats de formigó, amb més de 50 anys de trajectòria professional en el sector dels prefabricats. Amb una capacitat de producció de 400.000 Tn de formigó anual, amb 15 línies de producció, situades a les nostres fàbriques de Lleida, Tàrrega, Soses, Valladolid i Mallorca, totes elles acreditades amb la norma ISO 9001, que garanteix l’excel·lència en la gestió de qualitat dels processos de producció. Distribuïm els nostres productes arreu de la geografia espanyola i Europa. Som especialistes en producció d’elements prefabricats de formigó per l’obra pública i residencial, especialment obres de carreteres, sanejament, regs, urbanització, pavimentació i edificació.

  • EDIFICACIÓ I FORJATS
  • EDIFICACIÓ INDUSTRIALITZADA
  • MOBILIARI URBÀ
  • OBRA PÚBLICA
  • PETIT PREFABRICAT
  • TERRATZO I PAVIMENT
  • URBANITZACIÓ

Agremiats